Povolenie na prevádzku pracoviska (schvaľovací postup)

Podľa zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) je pre pracoviská s mimoriadnym ohrozením potrebné na požiadanie zamestnávateľa získať od kompetentného úradu takzvané Povolenie na prevádzku pracoviska. Toto povolenie nie je potrebné, pokiaľ už iné právne predpisy, ako napr. živnostenský zákon, zákon o lekárňach alebo zákon o dráhach nariaďujú povinnosť zaobstarania povolenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž