Prístroje na ochranu dýchacích ciest

V závislosti od účelu použitia existujú najrôznejšie vyhotovenia prístrojov na ochranu dýchacích ciest, ktoré sa musia vyberať podľa týchto kritérií:
  • Okolitá atmosféra (obsah kyslíka, druh a koncentrácia škodlivých látok, teplota...)
  • Lokalita a používanie (práca v zásobníkoch, potrebná voľnosť pohybu, záchrana...)
  • Podmienky používania (doba práce, obtiažnosť práce, ďalšie osobné ochranné prostriedky...)

Všetky prístroje na ochranu dýchacích ciest musia mať označenie CE a byť otestované v (akreditovanom) skúšobnom stredisku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž