Spoločenské priestory a miestnosti pre prípravu personálu na pohotovosť

Spoločenské priestory sa musia poskytnúť v týchto prípadoch:
 
  • Na pracovisku je zamestnaných viac ako dvanásť zamestnancov
  • Zamestnanci pracujú viac ako dve hodiny denne v exteriéri
  • Zamestnanci nemôžu z bezpečnostných alebo zdravotných dôvodov (napr. prach, hluk, nepríjemný zápach) stráviť prestávky na svojich pracovných miestach

Pre zamestnancov, v pracovnom čase ktorých sa pravidelne a vo veľkom rozsahu vyskytujú doby pracovnej pohotovosti, sa musia poskytnúť vhodné miestnosti pre prípravu na pohotovosť. Pozrite aj Sociálne zariadenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž