Nabitie, elektrostatické

Elektrostatické nabitie predstavuje vysoké, alebo v dôsledku nízkeho obsahu energie pre samotného človeka nie nebezpečné elektrické napätie. Elektrostatickým vybíjaním je však možné rušiť funkciu elektronických konštrukčných dielov, okrem toho predstavuje možný zápalný zdroj, v dôsledku čoho môže pri prítomnosti výbušného prostredia dôjsť k výbuchu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž