Postavljanje sredstava za rad

Sredstava za rad moraju biti tako postavljena da
  • je dovoljno prostora između pokretnih dijelova sredstava za rad i komponenti okruženja dostupno
  • sve upotrijebljene ili proizvedene energije ili tvari sigurno mogu biti dovedeni i uklonjeni
  • zaposlenik raspolaže s dovoljno mjesta za sigurno korištenje
  • dopuštena opteretivost nosećih komponenti ne premašuje se

AUVA aplikacije

bks

Impresum