Bezbariérové riešenie (pracovísk)

Ak sú na niektorom pracovisku zamestnaní zdravotne postihnutí zamestnanci s obmedzenou možnosťou pohybu, musia byť splnené tieto požiadavky:
  1. Minimálne jeden konečný východ musí byť prístupný bez prítomnosti schodov
  2. Minimálne jedna toaleta, ako aj priestor na umývanie, musia byť bezbariérové
  3. Prípadne sa musí zriadiť jedna bezbariérová sprcha
  4. Ak sú prítomné výťahy, musí byť prístup minimálne k jednému bez prítomnosti schodov

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž