Uredba o zaštiti građevinskih radnika (BauV)

BauV Uredba je za 2. Odjeljak ASchG-a i sadrži općenite i posebne zahtjeve te mjere kod radova na gradilištima. BauV podijeljen je u 6 glavnih dijelova:
I. glavni dio: Općeniti zahtjevi i mjere (npr., osoba zaštitna mjera, prijava građevinskih radova, prva pomoć,....)
II. glavni dio: posebni zahtjevi i mjere (npr., zemljani radovi i hridi, skele, radovi na krovovima, radovi u kinetama...)
III. glavni dio: održavanje, ispitivanje, čišćenje i poduka
IV. glavni dio: provedba zaštite zaposlenika (obaveze poslodavca i zaposlenika)
V. glavni dio: službene mjere za zaštitu zaposlenika, iznimke, odstupanja
VI. glavni dio: završne i prijelazne odredbe

AUVA aplikacije

bks

Impresum