Obrábacie stroje

Pri prácach s obrábacími strojmi, ako sú píly alebo frézy, celkom všeobecne platí, že všetky ochranné zariadenia musia byť upevnené a funkčné. Kde je to potrebné, musia pracovníci dostať bezpečnostno-technické a odborné poučenie a pri práci používať všetky potrebné pomôcky (napr. posuvnú tyč) a osobné ochranné prostriedky (napr. ochranu sluchu).
V nariadení o pracovných prostriedkoch (AM-VO) sú okrem všeobecných požiadaviek písomne ustanovené aj špeciálne požiadavky na píly, hobľovacie stroje, frézy, brúsky, ako aj lisy a razidlá.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž