Zdravotne postihnutý pracovník

Ak sú zamestnaní zdravotne postihnutí pracovníci, v plnej miere sa musí brať ohľad na ich telesný a duševný stav. Musia sa zohľadniť aj aspekty ako poplašné zariadenia (akustické/optické signály), plány evakuácie alebo prispôsobenie pracoviska potrebám zdravotne postihnutých ľudí. Pracovná inšpekcia môže v jednotlivých prípadoch vydať rozhodnutie, ktorým zakáže vykonávať určité práce, alebo ich podmieni určitými podmienkami.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž