Skoro-úrazy

Najmä prostredníctvom evalvácie pracovného miesta je zamestnávateľ povinný aktívne vykonať opatrenia už pri skoro-úrazoch alebo iných okolnostiach alebo udalostiach, ktoré poukazujú na nebezpečenstvo. Dokumentovanie skoro-úrazov patrí aj k povinnosti vedenia záznamov. Zamestnanci sú zas povinní ohlásiť každý skoro-úraz a každú kritickú udalosť bezprostrednému nadriadenému. 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž