Osvetlenie

Pojem (umelé) osvetlenie sa musí odlišovať od (prirodzeného) osvetlenia denným svetlom. Pracovné priestory a pracovné miesta sa musia vybaviť umelým osvetlením zodpovedajúcim spôsobu ich využívania. Pritom by ste sa mali vyhnúť veľkému jasu a rozdielom v jase, oslneniu, mihotaniu a stroboskopickým efektom.
Intenzita osvetlenia v priestoroch musí byť minimálne 100 luxov, na dopravných komunikáciách minimálne 30 luxov. Odporúčaná referenčná hodnota pre kancelárske priestory je 500 luxov, pre práce so strojom ako sústruženie alebo frézovanie 300 luxov. Pozrite aj Potreba svetla.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž