Vetranie

Rozlišuje sa prirodzené vetranie (napr. cez okno) a umelé vetranie (napr. cez ventilátory alebo klimatizačné zariadenia).
Mechanické vetranie sa musí použiť až vtedy, keď nepostačuje prirodzené vetranie, čo môže mať predovšetkým tieto príčiny:
  • Vetracie prierezy priestoru sú menšie ako dve percentá podlahovej plochy
  • Hĺbka priestoru má viac ako 10 m, nie je však možné priečne vetranie
  • Nie je možné dosiahnuť dostatočne dobrú kvalitu vzduchu vzhľadom na podmienky, ako napr. zvýšené pôsobenie dymu, hmly alebo tepla
  • Prirodzené vetranie by bolo spojené s nepríjemnou expozíciou hluku (napr. okná smerujúce k diaľnici)

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž