Prepínače prevádzkových režimov a ovládacie zariadenia

Zvolený prevádzkový režim musí byť nadradený všetkým prevádzkovým systémom okrem zariadenia núdzového zastavenia. Prepínače prevádzkových režimov a ovládacie zariadenia musia byť umiestnené prehľadne, musia byť ľahko dosiahnuteľné a tiež zoradené podľa dôležitosti a frekvencie používania. Neúmyselné použitie nesmie byť možné alebo musí byť bezpečné.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž