Értékelési időtartam (MAK- és TRK-értékekhez)

A munkaanyagok határértékei, vagyis a MAK-értékek és TRK-értékekértékelését az értékelési időtartam figyelembevételével kell elvégezni. A Határérték-rendelet (GKV 2011) ennek során a napi középérték, éves középérték, rövid idejű érték és pillanatnyi érték fogalmakat különbözteti meg és definiálja.

AUVA App

hu

Impresszum