Zobrazovacia jednotka

Pojem „obrazovka“, príp. „zobrazovacia jednotka“ (angl.: VDT video display terminal) označuje konštrukčnú jednotku so zobrazovacou jednotkou na zobrazenie alfanumerických znakov alebo na zobrazenie grafiky, nezávisle od zobrazovacej metódy. Pracovné miesta so zobrazovacími jednotkami musia byť usporiadané podľa princípov ergonómie, platí nariadenie o práci so zobrazovacími jednotkami (BS-V).
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž