Práca so zobrazovacou jednotku

Pracovné miesta so zobrazovacími jednotkami sa musia usporiadať tak, aby bol dostatok miesta na zmenu pracovných polôh a pohybov. Musí sa zabezpečiť vhodné osvetlenie, zabrániť reflexii a oslneniu (pozrite aj Umiestnenie zobrazovacej jednotky).
Ak zamestnanci pracujú so zobrazovacou jednotkou neprerušene priemerne viac ako dve hodiny alebo celkovo viac ako tri hodiny (každý pracovný deň), platí toto:
  • Vždy po 50 minútach práce so zobrazovacou jednotkou musí nasledovať prestávka alebo zmena činnosti v trvaní minimálne 10 minút
  • Zamestnanec má právo na oftalmologické vyšetrenie a prípadne na optickú pomôcku na náklady zamestnávateľa

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž