Nariadenie o práci so zobrazovacími jednotkami (BS-V)

Nariadenie BS-V upravuje usporiadanie pracovných miest so zobrazovacími jednotkami a prácu na nich. Upravuje tieto oblasti:

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž