Umiestnenie zobrazovacej jednotky

Zobrazovacie jednotky sa musia umiestniť so zohľadnením ergonomických hľadísk. Pritom sa musí zohľadniť predovšetkým nasledovné:
  • vzdialenosť medzi očami a zobrazovacou jednotkou musí byť minimálne 50 cm (v prípade väčších obrazoviek do 70 cm);
  • zobrazovacie jednotky umiestnite paralelne k priečeliu okna, vyhnite sa priamemu protisvetlu a oknám za chrbtom (odraz);
  • najvrchnejší riadok sa má nachádzať vo výške očí, neumiestnite zobrazovaciu jednotku príliš vysoko ani príliš nízko, následkom by bolo napätie v oblasti zátylku;
  • vzdialenosť medzi klávesnicou a hranou stola má byť minimálne 10 cm, aby mohla pri písaní poskytnúť oporu zápästiam.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž