Gromobranski uređaji

Radna boravišta, gradilišta i sredstva za rad u sljedećim slučajevima moraju biti opremljeni gromobranskim uređajem:
  • ako su zbog visine, površine, položaja ili načina gradnje pod opasnosti od udara groma. Takve je uređaje potrebno provjeriti najkasnije svake tri godine.
  • ako im je zbog svrhe korištenja potrebna zaštita od munja. To je posebno slučaj kod korištenja radnih tvari kod kojih postoji opasnost od eksplozije, visokozapaljivih ili velikih količina lako zapaljivih radnih tvari. Takve je uređaje potrebno barem jednom godišnje provjeriti.

 

AUVA aplikacije

bks

Impresum