Systémy ochrany pred bleskom

Pracoviská, staveniská a pracovné prostriedky musia byť v nasledujúcich prípadoch vybavené systémom ochrany pred bleskom:
  • Ak sú ohrozené úderom blesku v dôsledku svojej výšky, rozlohy, polohy alebo konštrukcie. Takéto zariadenia sa musia kontrolovať najneskôr každé tri roky.
  • Ak z dôvodu svojho účelu použitia potrebujú ochranu pred bleskom. Takýto prípad nastáva predovšetkým pri používaní výbušných, mimoriadne horľavých alebo veľkých množstiev veľmi horľavých pracovných látok. Tieto zariadenia sa musia kontrolovať minimálne raz za rok.

 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž