Oznake na tlu

Ako prostorija kroz koju vodi prometni put ima više od 1000 m² površine tla ili ako to zahtijeva oprema odn. način korištenja prostorije, potrebno je označiti granice prometnih putova. Osim toga, kod površina za skladištenje kao i kod moguće opasnosti od spoticanja ili opasnosti od padanja oznake na tlu mogu biti potrebne. Pogledajte i Označavanje (područja opasnosti).

AUVA aplikacije

bks

Impresum