Podlahové otvory

Pozrite aj Nebezpečenstvo pádu. Podlahové otvory ako šachty, kanály a montážne jamy sa musia zakryť tak, aby bol kryt dostatočne nosný a neposúval sa. Ak to nie je možné, musia sa umiestniť zábradlia, oplotenia alebo zahradenia. Ak ani toto nie je možné, musia sa upevniť lišty alebo usmerňovače, alebo (ako posledná možnosť) sa musí miesto možného pádu označiť pomocou upozorňovacích tabúľ alebo podlahového značenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž