Prístroje na nastreľovanie svorníkov

Pre používanie prístrojov na nastreľovanie svorníkov musia byť vyhotovené písomné prevádzkové pokyny, ktoré definujú všetky aspekty ako uschovanie, sladovanie, nosenie, opatrenia pri zlyhaní nabíjania atď. Každý prístroj musí byť označený značkou pre nastreľovacie prístroje alebo typovou kontrolnou značkou podľa nariadenia k zákonu o overovaní strelných zbraní, alebo označením ÖNORM (ak bol uvedený do obehu pred rokom 1989).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž