Požarno opterećenje

Pod pojmom požarno opterećenje podrazumijeva se prosječna količina topline po površini (džul/m²) ili prostornom sadržaju (džul/m³) koje se može razviti prilikom potpunog izgorijevanja postojećih tvari. U osiguranom području za evakuaciju smije biti dostupna samo mala količina požarnog opterećenja.

AUVA aplikacije

bks

Impresum