Protupožarna zaštita

Po pitanjima protupožarne zaštite postoje sljedeće obaveze:
  1. mogućnost za nastanak požara mora biti svedena na minimalnu razinu uz pomoć tehničkih (npr., zamjena lako zapaljivih radnih tvari), organizatorskih (sastavljanje Uredbe o zaštiti od požara), i osobnih (poduka: ne bacati cigarete u koš za otpad, ne upotrebljavati električnu grijalicu, navečer isključivati aparate za kavu...) mjera.
  2. potrebno je donijeti mjere za borbu protiv požara i evakuaciju (npr., imenovanje službenika za zaštitu od požara, čuvara za prevenciju požara ili grupe za zaštitu od požara, poduka zaposlenika o korištenju uređaja za gašenje, razrada evakuacijskog plana, redovite protupožarne vježbe...)

AUVA aplikacije

bks

Impresum