Čuvar za prevenciju požara

Imenovanje čuvara za prevenciju požara, ako je to potrebno, propisuje uprava. Oni su u nekoj mjeri „vodonoše” povjerenika za prevenciju požara i trebaju im pomagati u njihovim zadacima. Potrebna im je barem šestosatna obuka vezana uz pogon i poduka (koju obavlja povjerenik za prevenciju požara).

AUVA aplikacije

bks

Impresum