CE-jelölés

A CE-jelölés általánosságban egy meghatározott gyártói előírás (pl. a Gépek biztonságára vonatkozó rendelet MSV 2010) betartását tanúsítja, amely az EU osztrák jogba átültetett és ezáltal egységes európai (gyártói) irányelve. A CE-jelölés a minimális törvényi követelmények betartását és nem különleges minőséget, elvégzett termékvizsgálatot vagy betartott szabványokat igazol. A CE-jelölést előíró (kb. 25) irányelv mindegyikének alapját az Alapvető (biztonsági) követelmények (GSA) és a megfelelőség-értékelési eljárások képezik. Új gépeket CE-jelölés nélkül nem szabad forgalomba hozni.

AUVA App

hu

Impresszum