Označenie CE

Označenie CE vo všeobecnosti potvrdzuje dodržanie určitého predpisu od výrobcu (napr. nariadenie o bezpečnosti strojových zariadení MSV 2010), ktorý predstavuje smernicu EÚ implementovanú do rakúskeho práva, a tak európsky jednotnú smernicu (výrobcu). Označenie CE potvrdzuje dodržanie zákonom stanovených minimálnych požiadaviek a nie mimoriadnu kvalitu, vykonanú výrobnú kontrolu alebo dodržanie noriem. Ústredným prvkom každej z (približne 25) smerníc, ktoré predpisujú označenie CE, sú základné (bezpečnostné) požiadavky (ZBP) a postupy posúdenia zhody. Nové stroje bez označenia CE sa nesmú uviesť do obehu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž