Trvalá hladina hluku (akustického tlaku)

Trvalá hladina akustického tlaku je hladina akustického tlaku energeticky emitovaná počas určitej doby merania, týkajúca sa rôzneho pôsobenia zvuku počas tejto doby. Na posúdenie účinku hluku na určitú osobu sa však nesmie použiť trvalá hladina akustického tlaku, ale hladina expozície hluku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž