Dokumentovanie evalvácie pracovného miesta

Zákonodarca uvádza v nariadení o vedení dokumentácie (DOK-VO) formu a vzhľad dokumentov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Nariadenie DOK-VO vymenúva iba požadovaný minimálny obsah. Ako pomôcku vyvinula poisťovňa AUVA v spolupráci s WKO a AK dokument, ktorý spĺňa všetky požiadavky nariadenia DOK-VO. Tento je k dispozícii na internete na stránke www.eval.at.
Pozrite aj: Vykonanie evalvácie pracovného miesta

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž