Vákuové balenia

V nariadení o skladovaní vákuových balení sú okrem všeobecných požiadaviek a zakázaných skladovacích plôch ustanovené aj požiadavky na skladovacie priestory, zásobovacie sklady a predajne.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž