Munkahely-evaluálás elvégzése

Az evaluálással kapcsolatban az ASchG tág lehetőséget biztosít, melynek során a következő folyamat javasolt:
  1. Ossza fel az üzemet, ill. az építkezést vagy a tevékenységeket helyi vagy tevékenységspecifikus egységekre, amelyek a biztonsági és egészségvédelmi dokumentumok (lásd dokumentáció) alapjául szolgálnak.
  2. Ellenőrző listák segítségével állapítsa meg a veszélyeket a meghatározott egységekben, ill. evaluálási területeken.
  3. Végezze el a kockázatértékelést a 2. pontban meghatározott veszélyekre vonatkozóan, melynek során a valószínűséget, az expozíciós időtartamot, az esetleges kár súlyosságát, de a műszaki megvalósíthatóságot és adott esetben a költség/haszon relációt is figyelembe kell venni. Alapszabály: minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb az elfogadható ráfordítás a mindenkori kockázat elkerülése vagy minimalizálása érdekében. Az egyértelmű törvénysértések nem képezik a kockázatértékelés tárgyát.
  4. Ha a kockázatértékelés alapján megállapítást nyer, hogy intézkedések szükségesek, ezekhez a kockázat nagyságától függően megvalósítási határidőket kell rendelni. Az egyértelmű törvénysértéseket (pl. védőberendezés hiánya egy gépen) haladéktalanul meg kell szüntetni.
  5. Az evaluálás utolsó lépéseként, valamint "látható" és követhető eredményeként készítse el az (1. pontban definiált) dokumentumokat.

AUVA App

hu

Impresszum