Električna oprema strojeva

Načinom i izvedbom električne opreme strojeva sljedeći mogući izvori opasnosti moraju biti uklonjeni odn. moraju biti usvojene primjerene zaštitne mjere:
  • ispadi ili greške na električnoj opremi (električni udar)
  • ispadi ili greške na upravljačkim krugovima
  • smetnje ili prekidi na vanjskoj opskrbi strujom
  • opasnosti putem spremljene energije

U normi ÖVE EN 60204-1 propisani su općeniti zahtjevi za električnu opremu strojeva. Pogledajte i pod: Električna zaštita (općenito), Električni strojevi i Pogonska sredstva, kao i Upravljanje strojevima.

AUVA aplikacije

bks

Impresum