Električni (ručni) alati

Prije svakog korištenja električnih (ručnih) alata morate vizualno provjeriti postoji li na njima očiti nedostatak (na kućištu, prekidaču, zaštitnim uređajima...). Mora biti predviđen zaštitni uređaj za struju kvara s nazivnom strujom kvara od maks. 0,03 A. Pogledajte i pod Ispitivanje i održavanje sredstava za rad

AUVA aplikacije

bks

Impresum