(Ručné) elektrické náradie

(Ručné) elektrické náradie musíte pred každým použitím vizuálne skontrolovať, či nevykazuje zjavné nedostatky (kryty, zástrčky, káble, predradené ochranné zariadenia...). Musí byť prítomný prúdový chránič s menovitým poruchovým prúdom max. 0,03 A. Pozrite aj Kontrola a údržba pracovných prostriedkov

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž