Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

V zásade musia všetky elektrické zariadenia, stroje a iné elektrické prevádzkové prostriedky podľa platných predpisov ÖVE rozostavovať, udržovať a kontrolovať odborníci. Napriek tomu opakovane dochádza k úrazom elektrickým prúdom, ktoré sú spôsobené poškodenými zariadeniami a inštaláciami, príp. nepozornosťou a nedbanlivosťou.
Tu je uvedených niekoľko bodov, ktoré by ste mali rešpektovať pri zaobchádzaní s elektrickým prúdom:
  • Každé (ručné) elektrické náradie podrobte pred použitím vizuálnej kontrole
  • Udržujte skriňové rozvádzače z dôvodu nebezpečenstva vzniku požiaru bez usadenín (prach, nečistoty).
  • Udržujte elektromotory bez usadenín – inak by mohla byť následkom akumulácia tepla, chyba izolácie a nebezpečenstvo vzniku požiaru
  • Dodržujte maximálne prúdové zaťaženie káblových bubnov, v žiadnom prípade nepremostite termočlánok
  • Dodržte povolený výkon svietidiel – inak by mohol byť následkom skrat, chyba izolácie alebo nebezpečenstvo vzniku požiaru
  • Poškodenú izoláciu nechajte opraviť odborníkom, neplátajte ju izolačnou páskou!

Pozrite aj: Ochrana pred nebezpečným dotykom, Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Prúdový chránič FI, Kontrola a údržba pracovných prostriedkov, ako aj Energetické napájanie/riadiaci obvod.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž