Emisszió

Az emisszió általánosságban a (káros) anyagok, zajok, energiák és sugárzás kibocsátását jelenti a környezetbe. Az emisszió általában egy szabványos feltételek mellett (a gyártó által) definiálandó, gépekre, berendezésekre vagy anyagokra vonatkozó mutatószám. A tényleges munkahelyi terhelés kritériuma az immisszió, amely az emisszió alapján határozható meg, de nem kell azonosnak lennie azzal.

AUVA App

hu

Impresszum