Ergonomija

Ergonomija je nauka o humanom oblikovanju rada. Ergonomija istražuje biološke, psihološke i društvene preduvjete za ljudski rad. Njezin je cilj, uzimajući u obzir čovjekovu radnu sposobnost i izdržljivost, prilagoditi ljudima sredstva za rad te uvjete okoline radnog mjesta (npr., rasvjetu, osvjetljenje, klima-uređaj, ventilaciju...) oblikovati što je moguće udobnije i neopterećujuće. Pogledajte dodatno i pod: Radna visina, Rad za zaslonom, Područje za hvatanje, Granična opterećenja, Podizanje i prenošenje, Bliještenje, Površina za ulaz svjetla, Optička pomagala, Stolac.

AUVA aplikacije

bks

Impresum