Zvýšené miesta

Ak hrozí zamestnancovi nebezpečenstvo pádu zo zvýšeného miesta, musíte vykonať tieto opatrenia:
  • Od výšky pádu 1 m sa musia zaobstarať stabilné zábradlia so stredovou tyčou alebo parapetom (od 2 m výšky dodatočne aj podlahové lišty)
  • Pri dočasne zvýšených miestach sa musia používať vhodné pomôcky na vystupovanie ako rebríky, podesty alebo pracovné zdvíhacie plošiny
  • Zrázové hrany rámp musia byť zvýraznené čierno/žltým alebo červeno/bielym označením
  • Ak hrozí nebezpečenstvo padajúcich predmetov zo zvýšených miest, musíte zaopatriť ochranné prístrešky alebo ochranné siete, cez rošty nesmú prepadnúť žiadne predmety
  • Ak nie je možné zabezpečiť dostatočnú ochranu pomocou inej ochrany proti pádu, musíte dať zamestnancom k dispozícii osobné ochranné prostriedky proti pádu

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž