Prva pomoć

U svakoj radionici i na svakom gradilištu potrebno je pripremiti opremu sa sredstvima za prvu pomoć. Vrsta, opseg, opremljenost i raspodjela (tri u uredu, a jedan u radionici je loše") ovisi prije svega o broju zaposlenika kao i potencijalu opasnosti. Spremišta sredstava za prvu pomoć moraju biti lako dostupna i osigurana oznakom. Osim toga, moraju biti imenovane osobe koje prve iskaču u pomoć i u određenim okolnostima uređene i ambulante.

AUVA aplikacije

bks

Impresum