Výbuch

Ako výbuch sa označuje uvoľnenie potenciálnej energie s rýchlosťou približne 1 – 1000 m/s pri expanznej a/alebo zhutňovacej práci. Výbuch, ktorý sa šíri s nárazovou vlnou (1 – 10 km/s), sa označuje ako detonácia. Potrebné opatrenia na ochranu zamestnancov pred výbušným prostredím sú definované v nariadení o posúdení nebezpečenstva explózie (VEXAT).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž