Robbanásveszélyes légkör

A robbanás bekövetkezésének veszélye a robbanási határokkal, a lobbanásponttal (folyadékoknál), az öngyulladási hőmérséklettel és a szemcsenagyság-eloszlással (pornál), a gyulladási hőmérséklettel és gyújtóforrás előfordulása esetén a minimális gyújtóenergiával határozható meg. Ezeket az adatokat a biztonsági adatlap tartalmazza.
Robbanásveszélyes légkör az alábbiak által jöhet létre: robbanási határokon belüli koncentráció, túl magas feldolgozási vagy tárolási hőmérséklet (legalább 5 °C-kal a lobbanáspont alatt), porlerakódások, tömítetlenség, ill. nyitott tartályok miatt bekövetkező anyagkilépés vagy kedvezőtlen helyi viszonyok, pl. gödrök vagy csatornák.
Megfelelő robbanásvédelmi intézkedéseket kell hozni. A munkavállalók robbanásveszély elleni védelméhez szükséges intézkedéseket a Robbanásveszélyes légkörre vonatkozó rendelet (VEXAT) határozza meg.

AUVA App

hu

Impresszum