Eksplozivna atmosfera

Opasnost od nastupanja eksplozije može se odrediti putem granica eksplozivnosti, temperature paljenja (kod tekućina), temperature samozapaljenja i granulometrije (kod prašine), temperature paljenja i minimalne energije za potpaljivanje prilikom nastupanja izvora za potpaljivanje. Te je podatke moguće preuzeti iz sigurnosnog podatkovnog lista.
Eksplozivne atmosfere mogu nastati putem: koncentracija unutar granica eksplozivnosti, visini temperature obrade ili skladištenja (min. 5°C ispod temperature paljenja), taloženja prašine, istjecanjem tvari kroz propusnost odn. otvorene spremnike ili putem nepovoljnih lokalnih uvjeta kao što su jame ili kanali.
Potrebno je poduzeti primjerene mjere za zaštitu od eksplozije. U uredbi o eksplozivnim atmosferama (VEXAT) propisane su potrebne mjere za zaštitu zaposlenika od opasnosti eksplozije.

AUVA aplikacije

bks

Impresum