Ochrana pred výbuchom

Rozlišujú sa primárne, sekundárne a konštrukčné ochranné opatrenia.
Primárne ochranné opatrenia sú náhrada pracovných látok, inertizácia, utesnenie (napr. zásobníkov), obmedzenie koncentrácie a vetranie.
Sekundárne ochranné opatrenia predstavujú rozdelenie zostávajúcich oblastí s nebezpečenstvom výbuchu do zón (definovanie zón) a v závislosti od toho zabránenie vzniku zápalných zdrojov
Medzi konštrukčné opatrenia patria uvoľnenie tlaku pri výbuchu, potlačenie výbuchu, prevedenie odolné voči výbuchu a bezpečnostno-technické systémy na oddelenie výbuchu.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž