FI-védőkapcsoló

A FI-védőkapcsoló egy 30 mA-es vagy annál kisebb névleges kioldási hibaáramú kapcsoló. Az ilyen kapcsolók megakadályozhatják a halálos kimenetelű áramütéseket, de nem pótolják a közvetlen vagy közvetett érintés elleni védelmi intézkedéseket.

AUVA App

hu

Impresszum