Stručna znanja (posebna, prema ASchG-u)

Prema ASchG-u, a zatim i Uredbi o potvrdi stručnog znanja (FK-V) za radove koji su povezani s posebnim opasnostima dopušteno je iskoristiti samo one zaposlenike koji imaju potvrdu o potrebnim stručnim znanjima. Osim tih odredbi, postoji niz drugih aktivnosti u zaštiti zaposlenika (i naravno i u drugim pravnim osnovama) zahtjev za posebnom obukom i stručnim znanjima, to vrijedi (prema ASchG-u) za sljedeće osobe: povjerenika za zaštitu od požara i čuvara za prevenciju požara, osobu koja izvodi eksplozije i pomoćnika za izvođenje eksplozija, predstavnika za sigurnost, osobu zaduženu za pružanje prve pomoći, stručnjaka za sigurnost, liječnika medicine rada i psihologa rada. Pogledajte i Kvalifikacija.

AUVA aplikacije

bks

Impresum