Odborné znalosti (špeciálne, podľa zákona ASchG)

Podľa zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) a následne podľa nariadenia o preukázaní odbornej spôsobilosti (FK-V) smú byť prácami, ktoré sú spojené s mimoriadnym nebezpečenstvom, poverení iba zamestnanci, ktorí majú doklad o potrebných odborných znalostiach. Okrem tohto predpisu platí v rámci ochrany zamestnancov (a, samozrejme, aj podľa iných právnych predpisov) aj pre mnoho iných činností požiadavka špeciálneho vzdelania a odborných znalostí; toto platí (podľa zákona ASchG) pre tieto osoby: osoba poverená požiarnou ochranou a požiarny dozor, osoby oprávnené na výkon odstreľovacích prác a ich pomocníci, bezpečnostný dôverník, osoba poverená poskytovaním prvej pomoci, bezpečnostný expert, pracovný lekár a pracovný psychológ. Pozrite aj Kvalifikácia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž