stručnjaci, specijalisti u zaštiti zaposlenika

Stručnjaci za sigurnost na radu u prvom su redu stručnjaci za prevenciju (Službe za prevenciju) koje poslodavac mora imenovati. Zadaci, obuka i vremena primjene uređeni su u 7. odjeljku ASchG-a. Predstavnicima radnika po pitanjima sigurnosni smatraju se predstavnici za sigurnost (SVP-ovi).
Osim toga, u slučaju potrebe poslodavac mora imenovati dodatne stručnjake kao što su službenik za zaštitu od požara ili službenik za zaštitu od lasera. Pogledajte osobito pod Stručnjaci za sigurnost, Liječnici medicine rada i Psiholozi rada.

AUVA aplikacije

bks

Impresum