Odborníci, znalci v oblasti ochrany zamestnancov

Odborníkov na bezpečnosť práce predstavujú v prvom rade odborníci na prevenciu (služby prevencie), ktorých musí menovať zamestnávateľ. Úlohy, vzdelanie a pracovné doby upravuje 7. odsek zákona o ochrane zamestnancov (ASchG). Bezpečnostní dôverníci (BD) sa musia považovať za zástupcov zamestnancov vo veci bezpečnosti.
Ďalej musí zamestnávateľ v prípade potreby menovať ďalších odborníkov ako osobu poverenú požiarnou ochranou alebo osobu poverenú ochranou proti laseru. Pozrite si predovšetkým aj časti Bezpečnostný expert, Pracovný lekár a Pracovný psychológ.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž