Doprava vozidlami (na pracoviskách)

Pozrite aj: Dopravné komunikácie. Ak sa na pracovisku vyskytuje doprava vozidlami (napr. vysokozdvižné vozíky), musia sa rešpektovať určité princípy:
  • Minimálna šírka východov sa musí prispôsobiť šírke vozidla alebo šírke nákladu a musí zodpovedať minimálne šírke vozidla alebo šírke nákladu plus 1 m
  • Ak sa niektorý východ používa prednostne pre dopravu vozidlami, musí sa pre chodcov vytvoriť samostatný východ alebo musí byť medzi vozidlom a chodcom prítomné jasné oddelenie (napr. pomocou zábradlia). Ak vedú dopravné komunikácie s dopravou vozidlami popri dverách alebo bránach, musia sa prípadne umiestniť zahradenia, svetelné signály alebo výstražné upozornenia.
  • Ak doprava vozidlami predstavuje mimoriadne nebezpečenstvo, musia sa dopravné komunikácie príslušne označiť, v každom prípade sa to vyžaduje pri priestoroch nad 1000 m².
  • Vedenie dopravnej komunikácie musí byť čo najprehľadnejšie, spôsob jazdy sa musí prispôsobiť skutočným podmienkam.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž